Priser til private:


 

 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger

Tidsbestilling

 • Alle hverdage mellem kl. 8.30 – 15.30, eller pr. mail.

Varighed

 • En samtale hos os varer 60 min, derudover afregner vi pr. påbegyndt kvarter.

Tavshedspligt/Etik

 • Vi arbejder ud fra psykologforeningens regelsæt vedr. tavshedspligt efter straffelovens§152 og §152c. I straffelovens §152 står der, at man ikke må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger. Indholdet i samtalen mellem terapeut og klient er fortrolig. Det, at pågældende har samtaler med terapeuten, er ligeledes fortroligt.

Betaling og bestilling

 • Oplyste priser på hjemmesiden er inklusive dansk moms.
 • Vi tilbyder følgende betalingsmetoder: Mobile Pay og bankoverførsel.
 • Betaling med Mobile Pay trækkes beløbet omgående fra din konto.
 • Ved bankoverførsel er det betinget af hvilke bank du har, samt hvor hurtigt en overførsel sker, og dermed også hvornår pengene trækkes fra din konto. Du bør tage højde for dette og foretage bankoverførslen et par dage i forvejen i forhold til vores rådgivning.
 • Ved køb af et af vores flere timer ad gangen, har du købt et tilgodehavende af vores tid. Du kan til enhver tid, bede om at få resterende antal klip tilbagebetalt. Ubrugte klip udløber efter 1 år fra købsdato.
 • Din booking mhp. rådgivning (telefonrådgivning) bekræftes, når dit køb er gennemført.
 • Transport: Ved personlig rådgivning el. bisidderordning afregnes dette efter statens takster (2017 – kr. 3,53 pr. km)

Fortrydelsesret

 • Hos os har du altid 14 dages fortrydelsesret.
 • Din fortrydelsesret starter den dag, aftalen bliver indgået.
 • I tilfælde af, du ønsker at få vores ydelse leveret, før de 14 dage udløber, kan du til enhver tid give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at tidsfristen stopper, når vores ydelse er fuldt leveret.
 • Dette betyder i praksis, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bibeholder derved din fortrydelsesret, mens vores arbejde står på.
 • Når du har givet dit samtykke til, at arbejdet kan gå i gang, og du efterfølgende alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at vi vil opkræve betaling for det arbejde, der allerede er igangsat.
 • Inden 14 dage fra aftalens indgåelse skal du give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal sendes skriftligt på skisk@skisk.dk 
 • Du skal i din mail tydeligt gøre opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Ansvar, forsikring og ansvarsbegrænsning

 • Skilsmisse- & Samlivskonsulenterne, samt medarbejdere og evt. samarbejdspartnere kan ikke stilles til ansvar for følgeskader, herunder driftstab, mistet fortjeneste, tab af data, goodwill mv.
 • Skilsmisse- & Samlivskonsulenterne er ligeledes uden ansvar, såfremt kunden bliver henvist til andre rådgivere, end konsulenthusets.

Politik ifm. aflysning

 • Aflysning af personlig el. telefonisk rådgivning eller bisidderopgave i Statsforvaltningen oa. mindre end én time før det planlagte mødetidspunkt afregnes 60% af den aftalte pris.

Fortrolighed

 • Samtlige kundeoplysninger vil blive behandlet med fuld fortrolighed overfor andre end vores ansatte i Skilsmisse- & Samlivskonsulenterne.
 • Det er en del af vores koncept, at samtlige sager bliver belyst tværfagligt, hvilket også er med til at sikre en høj faglighed, at vi internt i Konsulenthuset sparre om de enkelte sager.
 • Kun efter udtrykkelig aftale med kunden, kan vi viderebringe oplysninger til eksterne samarbejdspartnere, herunder psykologer, advokater eller en given forvaltning oa.

Periode for opbevaring

 • Data omkring vores kunder opbevares i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter samtlige data, når de ikke længere er relevante.
 • Tidshorisonten for dette, afhænger af karakteren af disse data samt baggrunden for denne opbevaring.
 • Det er derfor ikke muligt at angive en konkret tidshorisont for, hvornår disse data bliver slettet.

 

Aktindsigt og evt. klager

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata, vi har om dig.
 • Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod, hvad disse data anvendes til.
 • Du også ret til at tilbagekalde dit samtykke ift. at der bliver behandlet data om dig.
 • I det tilfælde af, at de data, der behandles omkring dig, er ukorrekte har du altid ret til at disse bliver rettet eller slettet. Al henvendelse herom kan ske til: kontakt@skisk.dk
 • I tilfælde af, at du ønsker at klage over vores behandling af dine data, har du altid mulighed for at kontakte Datatilsynet.