Pædagogisk Rådgiver

Dorte Villadsen

mail: dortevilladsen@skisk.dk

tlf: 22 41 37 26

Jeg, Dorte Villadsen, ønsker med min brede pædagogiske erfaring og mit store engagement at hjælpe børn og unge, som af forskellige årsager mistrives i skole, hjem eller fritid.

Det kan være børn og unge, der har lavt selvværd, stress eller angst, der har været udsat for mobning, eller hvis forældres skilsmisse har påvirket dem.

Jeg blev uddannet socialpædagog i 2004 og har siden da arbejdet med børn, unge og voksne, som oplever, at hverdagen giver dem udfordringer. Jeg har altid arbejdet i folks eget hjem, og jeg møder familien med respekt og anerkendelse af de udfordringer, som de oplever.

Erhvervserfaring:

  • Fraværskonsulent, Viborg kommune 2015-2016
  • Hjemmevejleder, Silkeborg kommune 2007- 2015
  • Behandlingscenteret Østerskoven, Hobro 2004-2007

Af relevante kurser kan nævnes:

  • Certificeret børnegruppeleder
  • Cool kids/ chilled angst vejleder
  • KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik)
  • Narrativ samtale teknikker
  • Skolevægring
  • Neuropædagogik
  • Didaktik og metodik