Afklaringsmodellen

Vi har i samarbejde med Marianne Bach Mosebo udviklet en ny og revolutionerende afklaringsmodel, som vi arbejder med i det daglige.

Afklaringsmodellen har til formål at redegøre for konfliktniveauet og hvilke konfliktområder, der skal tages hånd om. Vi kan således målrette indsatsen, så både børn og forældre får den rette rådgivning og sparring.

Afklaringsmodellen har allerede vist sig at være en stor og veldokumenteret succes.

Marianne Bach Mosebo specialiserer sig i konflikter både på det analytiske plan, i sin Ph.D. forskning der fandt sted i et konfliktområde, og på det praktiske plan med diverse undervisning og udarbejdelse af undervisningsmateriale.