Skilsmisser og samlivsophør koster dyrt for danske arbejdspladser

Skilsmisse- & Samlivskonsulenterne er bekendt med, at skilsmisser og samlivsophør ikke blot berører børn og forældre, men også danske arbejdspladser.

Det er en problemstilling, som danske arbejdspladser skal være opmærksomme på, da det er dokumenteret, at skilsmisser og samlivsophør koster dyrt for arbejdspladserne. Nedenstående fakta er værd at have in mente:

  • 1 ud af 4 nyskilte melder sig syge
  • En skilsmisse koster i gennemsnit en arbejdsplads 46 arbejdsdage
  • Omkring 37 procent af den danske arbejdsstyrke rammes af en personlig krise hvert år (f.eks. i forbindelse med skilsmisser eller samlivsophør)
  • Fravær som konsekvens af personlige kriser koster hvert år omkring 55,7 milliarder kroner for danske arbejdspladser

Kilder: Business.dk og Kristeligt-dagblad.dk

Nyskilte danskere med højt sygefravær samt søvn- og koncentrationsproblemer er omkostningstunge for danske arbejdspladser.

Vi kan med vores målrettede indsats holde konflikter og omkostninger nede på et minimum, hvilket er til gavn for både den nyskilte og deres arbejdsplads.

Ring og hør hvad vi kan tilbyde på T: +45 4265 1387